Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku informatyka na UWr

sobota, 30 Kwiecień, 2011
Informatyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku matematyka na UWr

piątek, 30 Kwiecień, 2010
Matematyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Strony