Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Tomasza Jurdzińskiego począwszy od semestru letniego 2017 organizowane jest seminarium wydziałowe. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla pracowników naukowych oraz studentów.

Seminarium trwa 45 minut i odbywa się średnio raz w miesiącu (we wtorki o godz. 12.30 w sali 119 Instytutu Informatyki).

Organizatorzy: Dariusz Biernacki i Dariusz Buraczewski

Lista wykładów: