Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Tomasza Jurdzińskiego począwszy od semestru letniego 2017 organizowane jest seminarium wydziałowe. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla pracowników naukowych oraz studentów.

Seminarium trwa 45 minut i odbywa się średnio raz w miesiącu (we wtorki o godz. 12.30 w sali 119 Instytutu Informatyki).

Organizatorzy: Dariusz Biernacki i Dariusz Buraczewski

Lista wykładów:Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus