Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Jarosław Byrka laureatem konkursu Sonata Bis

wtorek, 2 luty, 2016
NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 29 stycznia 2016 r. wyniki konkursu na projekty badawcze SONATA BIS 5. Finansowanie w wysokości 1494600 zł otrzyma m.in. projekt dra hab. Jarosława Byrki z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany 'Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych'.

Sukces łazika Aleph 1

poniedziałek, 7 Wrzesień, 2015
Continuum UWr

Łazik Aleph 1 zbudowany przez studentów Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z koła naukowego „Continuum” zajął szóste miejsce w European Rover Challenge.Zainteresowania studentów tworzących drużynę obejmują nie tylko informatykę, lecz także elektronikę, mechanikę i robotykę. Na co dzień studenci, po zajęciach konstruktorzy. Nazwę zarówno dla koła naukowego, jak i zespołu zaczerpnęli od tzw. hipotezy continuum związanej z teorią zbiorów (mnogości) w matematyce. Koło naukowe założyli rok temu, a same prace nad łazikiem trwały kilka miesięcy. Obejrzyj film.

Łazik marsjański naszych studentów

poniedziałek, 31 Sierpień, 2015
Continuum UWr

Studenci informatyki z koła naukowego „Continuum” skonstruowali łazik Aleph 1, którego możliwości po raz pierwszy zaprezentują podczas największych w Europie zawodów robotów kosmicznych European Rover Challenge. Odbędą się one w naszym kraju w dniach 5–6 września.

Zainteresowania studentów tworzących drużynę obejmują nie tylko informatykę, lecz także elektronikę, mechanikę i robotykę. Na co dzień studenci, po zajęciach konstruktorzy. Nazwę zarówno dla koła naukowego, jak i zespołu zaczerpnęli od tzw. hipotezy continuum związanej z teorią zbiorów (mnogości) w matematyce. Koło naukowe założyli rok temu, a same prace nad łazikiem trwały kilka miesięcy. – Dużo czasu spędziliśmy na projektowaniu i sprawdzaniu różnych wariantów konstrukcji. Projekt ewoluował w miarę upływu czasu i przeszedł przez kilka wyraźnych etapów. Na podstawie drewnianego prototypu powstała pierwsza wersja łazika, która później została zmodyfikowana do postaci, w jakiej istnieje obecnie. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że łazik jest gotowy. Zawsze będzie coś nad czym będzie można jeszcze popracować, by lepiej spełniało swoją funkcję – mówi Szymon Koper, który w drużynie odpowiedzialny jest za transmisję wideo i oprogramowanie.

Konkursy dla studentów na stanowiska badawcze

niedziela, 17 Maj, 2015
Drzewo losowe

W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na dwa stanowiska: magistranta (1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy) oraz doktoranta (3000 zł miesięcznie przez okres 48 miesięcy). Szczegóły konkursów znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mailowy z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim pod adresem dbura@math.uni.wroc.pl.

Wyniki konkursu NCN

środa, 18 luty, 2015
NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4. Wśród projektów, które otrzymają finansowanie, w ramach konkursu SONATA BIS znalazł się także projekt "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej" autorstwa prof. dr hab. Dariusza Buraczewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego, z kwotą finansowania: 879 690 zł. Konkursy ogłoszono przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku. Konkurs SONATA BIS 4 dedykowany jest na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Strony