Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Stypendium doktoranckie w projekcie: „Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej.”

piątek, 21 Wrzesień, 2018
Stypendium jest przyznawane na 48 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach), od października 2018. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:
  1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
  2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
  3. Dla nieodrzuconych podań stworzona zostanie lista rankingowa, wg punktacji zawartej w Regulaminie.
  4. Stypendium zostanie przyznane kandydatowi, którego podanie zostanie ocenione najwyżej wg skali zawartej w Regulaminie.
  5. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata z podpisania umowy,

Dwa stypendia dla doktorantów lub studentów w projekcie dr. Marka Szykuły z Instytutu Informatyki.

poniedziałek, 26 luty, 2018
Do 16 marca można ubiegać się o stypendium w ramach projektu OPUS ,,Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania'', kierowanego przez dr. Marka Szykułę z Instytutu Informatyki. Projekt przewiduje stypendia dla dwóch osób - doktorantów lub studentów studiów magisterskich na naszym wydziale.

Prowadzone badania dotyczyć będą problemów i zastosowań związanych z automatami skończonymi, w szczególności:
(a) badania słów unikających (nowe podejście do hipotezy Černý'ego);
(b) badania wariantów problemu uniwersalności języka;
(c) rozwój języka opisu gier opartego na automatach skończonych i językach regularnych (prace teoretyczno-implementacyjne).

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonym pliku.

Dwa konkursy na stypendia naukowe w Instytucie Informatyki.

poniedziałek, 18 Wrzesień, 2017
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe w ramach realizacji projektu naukowego Opus 12 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Jeden krok od modelu relacyjnego: kilka podstawowych zagadek baz danych. Badania realizowane będą pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Marcinkowskiego. Okres stypendialny 1.10.2017 – 31.08.2020.

Szczegóły konkursu w załączonym pliku.

Drugie miejsce naszych studentów na University Rover Challenge 2017

poniedziałek, 12 Czerwiec, 2017
Łazik marsjański w terenie, wraz z jednym z twórców.
W zawodach University Rover Challenge 2017, który odbył się w Hanksville w stanie Utah w USA, stanowiących nieoficjalne akademickie mistrzostwa świata konstruktorów łazików marsjańskich, koło studenckie Continuum z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęła drugie miejsce. Więcej informacji na stronach: ii.uni.wroc.pl, urc.marssociety.org/scores oraz urc.marssociety.org/standings.

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców

piątek, 19 Maj, 2017
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na projekty badawcze dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych (do 35 lat). Wnioski należy składać do 2 czerwca 2017 w sekretariatach obu instytutów.

Strony