Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc)

środa, 15 luty, 2017

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Teorii Informatyki i Baz Danych Instytutu Informatyki w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST6/01444 pt. W poszukiwaniu nowych logik komputerowych.

Stypendia AXIT dla wybitnych studentów

środa, 8 luty, 2017

Dziekan Wydziału ogłasza nabór wniosków na stypendia w drugim (letnim) semestrze. Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.

Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie) Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 21.02.2017 Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST6/01444 pt. W poszukiwaniu nowych logik komputerowych

środa, 8 luty, 2017
Wymagania:
  • student studiów II stopnia lub co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka
  • wiedza z zakresu teoretycznych podstaw informatyki, logiki w informatyce i złożoności obliczeniowej
  • motywacja do pracy naukowej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • preferowane jest udokumentowane doświadczenie naukowe w tematyce projektu
Opis zadań: Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN W poszukiwaniu nowych logik komputerowych (nr 2016/21/B/ST6/01444) kierowanym przez dr. hab. Emanuel Kierońskiego. Wybrany kandydat będzie uczestniczył w badaniach naukowych dotyczących rozstrzygalności i złożoności obliczeniowej logik motywowanych informatyki.

Konkurs dla doktorantów na stanowisko badawcze

środa, 8 luty, 2017
Nazwa stanowiska: doktorant.

Projekt: "Problemy wyjścia i ekstrema procesów stochastycznych z zastosowaniem w modelowaniu stochastycznym" (NCN, OPUS).

Termin składania ofert: 1 marca 2017.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie.
Okres finansowania: 23 miesiące.

Projekt Instytutu Informatyki skierowany do licealistów

środa, 8 luty, 2017
Zdjęcie przedstawiające licealistów siedzących w auli
„Matematyka szkołą krytycznego i kreatywnego myślenia” - to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany przez Instytut Informatyki. Projekt przewiduje przeprowadzenie czterech edycji tygodniowych kursów prezentujących matematykę inaczej, niż normalnie jest postrzegana i nauczana w szkole. Kursy przeznaczone są głównie dla uczniów liceów i będą trwały 5 dni roboczych po 8 godzin zajęć. Merytoryczna zawartość kursów będzie skonstruowana w oparciu o doświadczenie zdobyte w instytucie podczas prowadzenia sześciu edycji kursu "Matematyka w dwa tygodnie": na przykładach różnych prostych kombinatorycznych rozumowań matematyka będzie ukazywana jako wzorzec precyzyjnego rozumowania. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminą Wrocław.

Strony