Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Stypendia AXIT dla wybitnych studentów ISIM i Informatyki

czwartek, 22 luty, 2018

Miło nam poinformować, że otwieramy kolejny nabór wniosków na stypendia ufundowane przez firmę AXIT. Obecnie przyjmowane są wnioski na stypendia w semestrze letnim 2017/2018. Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.

Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie) Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do piątku 02.03.2018 do godz. 12.00 Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Artur Jeż otrzymał grant SONATA-BIS

środa, 21 luty, 2018
Zdjęcie en face dr. hab. Artura Jeża
Dr hab. Artur Jeż z Instytutu Informatyki otrzymał grant w wysokości 1,8 mln złotych w ramach programu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego "Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej". Serdecznie gratulujemy!

Krótki opis projektu Artura Jeża można znaleźć tutaj.

Konkurs "Młode Talenty"

piątek, 2 luty, 2018
Logotyp konkursu Młodej Talenty
Naszych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z profesorem Dariuszem Buraczewskim.

Dwa konkursy na stypendia naukowe w Instytucie Informatyki

piątek, 19 Styczeń, 2018
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu naukowego Opus 13 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci. Badania realizowane będą pod kierunkiem dr hab. Tomasza Jurdzińskiego.

Prof. Stanisław Kulczyński, pierwszy rektor UWr., pozbawiony patronatu nad bulwarem we Wrocławiu

piątek, 12 Styczeń, 2018
Zdjęcie en face profesora Stanisława Kulczyńskiego
Decyzją wojewody dolnośląskiego z 8 stycznia prof. Stanisława Kulczyńskiego - pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - pozbawiono patronatu nad bulwarem na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu,. Decyzja ta związana jest z uznaniem przez Instytut Pamięci Narodowej profesora Kulczyńskiego jako osoby niegodnej funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie Uniwersytetu oraz przede wszystkim artykułem w Przeglądzie Uniwersyteckim (str. 10).

Strony