Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Otwarta Rada Wydziału poświęcona 50. rocznicy wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Wrocławskim

czwartek, 8 Marzec, 2018
W najbliższy wtorek, 13 marca, o godzinie 12.15 w sali 119 Instytutu Informatyki odbędzie się otwarta Rada Wydziału poświęcona 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W galerii Pod Hugonem (między salą HS a WS) w Instytucie Matematycznym powieszona została dzisiaj plansza z uchwałą Rady Wydziału z 15 marca 1968 r. potępiającą represje wobec protestujących studentów. Uchwała ta była ważnym, bo dość wyjątkowym, głosem wrocławskiego środowiska akademickiego w czasie wydarzeń marcowych. Skany uchwały, a także protokołu z posiedzenia rady są załączone poniżej.

Dwa stypendia dla doktorantów lub studentów w projekcie dr. Marka Szykuły z Instytutu Informatyki.

poniedziałek, 26 luty, 2018
Do 16 marca można ubiegać się o stypendium w ramach projektu OPUS ,,Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania'', kierowanego przez dr. Marka Szykułę z Instytutu Informatyki. Projekt przewiduje stypendia dla dwóch osób - doktorantów lub studentów studiów magisterskich na naszym wydziale.

Prowadzone badania dotyczyć będą problemów i zastosowań związanych z automatami skończonymi, w szczególności:
(a) badania słów unikających (nowe podejście do hipotezy Černý'ego);
(b) badania wariantów problemu uniwersalności języka;
(c) rozwój języka opisu gier opartego na automatach skończonych i językach regularnych (prace teoretyczno-implementacyjne).

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonym pliku.

Stypendia AXIT dla wybitnych studentów ISIM i Informatyki

czwartek, 22 luty, 2018

Miło nam poinformować, że otwieramy kolejny nabór wniosków na stypendia ufundowane przez firmę AXIT. Obecnie przyjmowane są wnioski na stypendia w semestrze letnim 2017/2018. Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.

Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie) Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do piątku 02.03.2018 do godz. 12.00 Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Artur Jeż otrzymał grant SONATA-BIS

środa, 21 luty, 2018
Zdjęcie en face dr. hab. Artura Jeża
Dr hab. Artur Jeż z Instytutu Informatyki otrzymał grant w wysokości 1,8 mln złotych w ramach programu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego "Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej". Serdecznie gratulujemy!

Krótki opis projektu Artura Jeża można znaleźć tutaj.

Konkurs "Młode Talenty"

piątek, 2 luty, 2018
Logotyp konkursu Młodej Talenty
Naszych studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z profesorem Dariuszem Buraczewskim.

Strony