Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Nagroda specjalna European Rover Challenge

czwartek, 15 Wrzesień, 2016
Łazik marsjański
Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli czwarte miejsce oraz nagrodę specjalną w kategorii Maintenance na European Rover Challenge za łazika marsjańskiego ([wroclaw.wyborcza.pl] oraz [uni.wroc.pl]) wykonanego w ramach projektu Continuum UWr.

Zmarła Prof. Ilona Kopocińska

piątek, 5 Sierpień, 2016
Prof. Ilona Kopocińska

Z żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 3 sierpnia 2016 roku Ś. P. prof. dr hab. Ilony Kopocińskiej, urodzonej w 1938 roku w Ostrzeszowie, matematyczki, emerytowanej profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych (1981-1984), byłego kierownika Zakładu Matematyki dla Przyrodników, Zakładu Zastosowań Matematyki, korespondentki Statistical Theory and Method Abstracts (1975-2004), opiekunki wielu pokoleń magistrantów i dokorantów, uhonorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Złotym Krzyżem Zasługi. Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Daniel Hoffmann laureatem konkursu ETIUDA 4

wtorek, 26 Lipiec, 2016
NCN logo
Nasz doktorant mgr Daniel Hoffmann (promotor: dr hab. Piotr Kowalski) otrzymał stypendium doktorskie w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu ETIUDA 4. Projekt mgr. Hoffmanna pt. Teoria modeli z działaniem grupy skończonej zajął wysokie 7. miejsce na liście rankingowej. Wśród 51 projektów zakwalifikowanych do finansowania w obszarze nauk ścisłych i technicznych w ramach tego konkursu jest jeszcze tylko jeden z matematyki, z Politechniki Poznańskiej, na 30 miejscu.

Stypendium dla magistranta w projekcie na stanowisku analityka

środa, 6 Lipiec, 2016
Nazwa stanowiska: samodzielny analityk (magistrant), 2 etaty
Projekt: "Schematy kryptograficzne a szybkozbieżne łańcuchy Markowa" (NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 21 sierpień 2016, 23:59
Opiekun: dr Paweł Lorek

Trzecie miejsce łazika uniwersyteckiego w URC 2016

sobota, 4 Czerwiec, 2016
Lazik
Łazik marsjański koła naukowego studentów informatyki Continuum Rover Team UWr zajął trzecie miejsce w ścisłym finale konkursu University Rover Challenge 2016. Więcej informacji na fanpage'u, stronie Uniwersytetu oraz w Gazecie Wyborczej.

Strony