Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Studia zamawiane - Matematyka

niedziela, 1 Styczeń, 2012
Matematyka na UWr studia pełne możliwości
Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”. Projekt „Matematyka na UWr – studia pełne możliwości” jest realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2015 r. liczby studentów i absolwentów studiów I stopnia kierunku Matematyka o 11%. Grupą docelową projektu jest 215 studentów, w tym 170 stypendystów, 105 studentów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, 195 osób uczestniczących w dodatkowych zajęciach i 20 studentów uczestniczących w stażach 2-miesięcznych w renomowanych instytucjach finansowych.

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku informatyka na UWr

sobota, 30 Kwiecień, 2011
Informatyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Certyfikat jakości kształcenia na kierunku matematyka na UWr

piątek, 30 Kwiecień, 2010
Matematyka certyfikat
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznała ocenę wyróżniającą.

Prof. Ludomir Newelski laureatem nagrody FNP 2001

czwartek, 5 Grudzień, 2002

W 2001 roku prof. Ludomir Newelski został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskiej Nagrody Nobla) w dziedzinie nauk ścisłych. Nagroda została przyznana za prace dotyczące logicznych podstaw matematyki, a wiążą się z klasyfikacją modeli teorii pierwszego rzędu. Ich głównym przedmiotem jest hipoteza Vaughta, odnosząca się do liczby modeli przeliczalnych teorii matematycznej.

Strony