Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dotacja projakościowa dla Instytutu Informatyki UWr

sobota, 14 Grudzień, 2013
WMI panorama
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 1 miliona złotych dla kierunku informatyka prowadzonego na studiach stacjonarnych I stopnia w Instytucie Informatyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początku grudnia rozstrzygnęło konkurs w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Więcej informacji: wroclaw.gazeta.pl oraz www.uni.wroc.pl.

Habilitacja Łukasza Kaisera

wtorek, 10 Grudzień, 2013
Kaiser
Łukasz Kaiser uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów.

Rekrutacja śródroczna na kierunku matematyka

wtorek, 10 Grudzień, 2013
Instytut Matematyczny

Rekrutacja śródroczna w lutym 2014r. na studia licencjackie i magisterskie na kierunku matematyka. Dlaczego warto studiować matematykę? Dlaczego warto studiować we Wrocławiu? Dlaczego warto studiować w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego? Wszystkiego tego dowiesz się na stronie Instytutu Matematycznego poświęconej rekrutacji.

Prof. Piotr Biler wygłosi Wykład im. Orlicza

piątek, 6 Grudzień, 2013
Orlicz
Profesor Piotr Biler został zaproszony do wygłoszenia XXI Wykładu im. Profesora Władysława Orlicza. Wykład zatytułowany "Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań" odbędzie się 13 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu

piątek, 29 Listopad, 2013
Logo NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na programy rozwoju uczelni we współpracy z partnerami zagranicznymi. Projekt Wydziału Matematyki i Informatyki "Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu" otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł. Program ten na liście rankingowej zajął 2. miejsce. Więcej informacji: www.ncbir.pl.

Strony