Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Nowa punktacja czasopism

piątek, 20 Grudzień, 2013
Logo MNiSW

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się nowa lista czasopism naukowych. Czasopisma redagowane w Instytucie Matematycznym UWr.: Colloquium Mathematicum, Probability and Mathematical Statistics znajdują się na liście ministerialnej A i uzyskały po 15 punktów. Przypomnijmy, że obydwa czasopisma od niedawna znajdują się na liście filadelfijskiej.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism naukowych.

Dotacja projakościowa dla Instytutu Informatyki UWr

sobota, 14 Grudzień, 2013
WMI panorama
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 1 miliona złotych dla kierunku informatyka prowadzonego na studiach stacjonarnych I stopnia w Instytucie Informatyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początku grudnia rozstrzygnęło konkurs w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Więcej informacji: wroclaw.gazeta.pl oraz www.uni.wroc.pl.

Habilitacja Łukasza Kaisera

wtorek, 10 Grudzień, 2013
Kaiser
Łukasz Kaiser uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów.

Rekrutacja śródroczna na kierunku matematyka

wtorek, 10 Grudzień, 2013
Instytut Matematyczny

Rekrutacja śródroczna w lutym 2014r. na studia licencjackie i magisterskie na kierunku matematyka. Dlaczego warto studiować matematykę? Dlaczego warto studiować we Wrocławiu? Dlaczego warto studiować w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego? Wszystkiego tego dowiesz się na stronie Instytutu Matematycznego poświęconej rekrutacji.

Prof. Piotr Biler wygłosi Wykład im. Orlicza

piątek, 6 Grudzień, 2013
Orlicz
Profesor Piotr Biler został zaproszony do wygłoszenia XXI Wykładu im. Profesora Władysława Orlicza. Wykład zatytułowany "Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań" odbędzie się 13 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Strony