Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Łukasz Garncarek laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2016
Miło nam poinformować, że dr Łukasz Garncarek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2016 roku za rozprawę doktorską. Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr. hab. Jana Dymary i dr. Piotra Przytyckiego i została obroniona na naszym wydziale.

Barbara Jasiulis-Gołdyn laureatką "Powrotów"

piątek, 23 Wrzesień, 2016
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Instytutu Matematycznego została laureatką pierwszej edycji konkursu POWROTY, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony został jej projekt pt. "Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania".

Krzysztof Krupiński profesorem

piątek, 23 Wrzesień, 2016
W dniu 12 września br. Prezydent RP nadał dr. hab. Krzysztofowi Krupińskiemu z Instytutu Matematycznego tytuł profesora nauk matematycznych. Krzysztof Krupiński obronił doktorat w 2004 roku pod opieką prof. Ludomira Newelskiego. Jest uznanym w świecie specjalistą w zakresie teorii modeli. Ma 40 lat.

Nagroda specjalna European Rover Challenge

czwartek, 15 Wrzesień, 2016
Łazik marsjański
Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli czwarte miejsce oraz nagrodę specjalną w kategorii Maintenance na European Rover Challenge za łazika marsjańskiego ([wroclaw.wyborcza.pl] oraz [uni.wroc.pl]) wykonanego w ramach projektu Continuum UWr.

Zmarła Prof. Ilona Kopocińska

piątek, 5 Sierpień, 2016
Prof. Ilona Kopocińska

Z żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 3 sierpnia 2016 roku Ś. P. prof. dr hab. Ilony Kopocińskiej, urodzonej w 1938 roku w Ostrzeszowie, matematyczki, emerytowanej profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych (1981-1984), byłego kierownika Zakładu Matematyki dla Przyrodników, Zakładu Zastosowań Matematyki, korespondentki Statistical Theory and Method Abstracts (1975-2004), opiekunki wielu pokoleń magistrantów i dokorantów, uhonorowanej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Złotym Krzyżem Zasługi. Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Strony