Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Stypendia AXIT dla wybitnych studentów

czwartek, 6 Październik, 2016

Z przyjemnością informujemy, że firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to po pięć miesięcy w każdym semestrze.

Niniejszym ogłaszamy nabór wniosków na stypendia w pierwszym semestrze. Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata (formularz wniosku dostępny jest w Dziekanacie). Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 14.10.2016. Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Łukasz Jeż otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców

niedziela, 2 Październik, 2016
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Łukaszowi Jeżowi z Instytutu Informatyki stypendium naukowe dla wybitnych naukowców. Stypendium jest przyznawane za "prowadzenie wysokiej jakości badań i za bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej". W XI edycji konkursu otrzyma je 168 wybitnych młodych naukowców (wyłonionych spośród 1137 kandydatów). Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez 3 lata.

Łukasz Garncarek laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

poniedziałek, 26 Wrzesień, 2016
Miło nam poinformować, że dr Łukasz Garncarek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2016 roku za rozprawę doktorską. Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr. hab. Jana Dymary i dr. Piotra Przytyckiego i została obroniona na naszym wydziale.

Barbara Jasiulis-Gołdyn laureatką "Powrotów"

piątek, 23 Wrzesień, 2016
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Instytutu Matematycznego została laureatką pierwszej edycji konkursu POWROTY, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony został jej projekt pt. "Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania".

Krzysztof Krupiński profesorem

piątek, 23 Wrzesień, 2016
W dniu 12 września br. Prezydent RP nadał dr. hab. Krzysztofowi Krupińskiemu z Instytutu Matematycznego tytuł profesora nauk matematycznych. Krzysztof Krupiński obronił doktorat w 2004 roku pod opieką prof. Ludomira Newelskiego. Jest uznanym w świecie specjalistą w zakresie teorii modeli. Ma 40 lat.

Strony