Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Bartłomiej Dudek laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską

wtorek, 2 Styczeń, 2018
Absolwent Instytutu Informatycznego, mgr Bartłomiej Dudek, otrzymał za swoją pracę magisterską pt. Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time napisaną pod kierunkiem dr. Pawła Gawrychowskiego, główną nagrodę w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Więcej informacji.

Pięcioro studentów naszego Wydziału otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

piątek, 15 Grudzień, 2017
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Miło nam poinformować, że pięcioro studentów naszego Wydziału otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
  • Karolina Łukaszewicz i Mateusz Staniak - studenci matematyki, biorący udział w projekcie badawczym, kierowanym przez dr Barbarę Jasiulis-Gołdyn,
  • Jarosław Kwiecień i Bartosz Sójka - studenci ISIM-u,
  • Stanisław Wilczyński - student informatyki.
Serdecznie gratulujemy!

Seminarium wydziałowe

poniedziałek, 11 Grudzień, 2017
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 19 grudnia o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie prof. Leszek Pacholski, który wygłosi wykład pt. "Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Sympozjum poświęcone książce prof. Kisielewicza

czwartek, 30 Listopad, 2017
Okładka książki Andrzeja Kisielewicza.
Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr oraz Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej Politechniki Wrocławskiej zapraszają na sympozjum poświęcone książce prof. Andrzeja Kisielewicza (z Instytutu Matematycznego) "Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia".

Stanowisko wobec tez Andrzeja Kisielewicza przedstawionych w "Logice i argumentacji" zaprezentują Ludomir Newelski (Instytut Matematyczny, UWr), Marek Magdziak (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, UWr), Bartłomiej Skowron (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, PW), Krzysztof Szlachcic (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, UWr) i Marek Krajewski.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13, p. I. Czas: czwartek, 7 grudnia 2017 r., godz. 10-15.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki

piątek, 17 Listopad, 2017
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs na jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr, zgodnie z zasadami zawartymi w par. 95 Statutu UWr. Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki posiadający (od przynajmniej dwóch lat) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki, powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w tym kierowaniem badaniami naukowymi), a także przedstawić projekt badań naukowych, które zamierzają prowadzić w najbliższej przyszłości.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

Strony