Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. Ludomir Newelski laureatem nagrody FNP 2001

czwartek, 5 Grudzień, 2002

W 2001 roku prof. Ludomir Newelski został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polskiej Nagrody Nobla) w dziedzinie nauk ścisłych. Nagroda została przyznana za prace dotyczące logicznych podstaw matematyki, a wiążą się z klasyfikacją modeli teorii pierwszego rzędu. Ich głównym przedmiotem jest hipoteza Vaughta, odnosząca się do liczby modeli przeliczalnych teorii matematycznej.

Strony