Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Stypendium w projekcie naukowym Jana Otopa

wtorek, 19 Czerwiec, 2018
W ramach projektu „Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania" ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 36 miesięcy. Zadania badawcze projektu to
  • Badanie możliwości uczenia się specyfikacji ilościowych.
  • Rozwój metod weryfikacji specyfikacji ilościowych.
  • Interpretacji odpowiedzi zwróconych w procesie weryfikacji ilościowej.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu i udokumentowany dorobek naukowy. Powinien wykazać się znajomością zagadnień z teorii automatów oraz logiki oraz władać językiem angielskim.

Nasze kierunki na podium rankingu Perpektyw

wtorek, 5 Czerwiec, 2018
Miło nam poinformować, że zarówno kierunek matematyka jak i informatyka zajęły trzecie miejsce w swoich kategoriach w najnowszym rankingu Perspekty uczelni wyższych.

Ranking kierunków matematycznych.
Ranking kierunków informatycznych.

Stypendium doktoranckie w projekcie: „Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej.”

wtorek, 5 Czerwiec, 2018
Stypendium przyznawane jest zgodnie z „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zwanym dalej Regulaminem.

Stypendium jest przyznawane na 48 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach), od ustalonego ze stypendystą terminu nie wcześniejszego niż lipiec 2018. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:
  1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
  2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
  3. Dla nieodrzuconych podań stworzona zostanie lista rankingowa, wg

Stypendium w projekcie naukowym

poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 24 miesięcy. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim (dbura@math.uni.wroc.pl)

Alessandro Sisto laureatem nagrody im. Kamila Duszenko

poniedziałek, 28 Maj, 2018
Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Kamila Duszenko został Alessandro Sisto z ETH Zürich.

Alessandro Sisto zajmuje się głównie badaniem różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.

Więcej o nagrodzie im. Kamila Duszenko.

Strony