Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Stypendium w projekcie naukowym

poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 24 miesięcy. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim (dbura@math.uni.wroc.pl)

Alessandro Sisto laureatem nagrody im. Kamila Duszenko

poniedziałek, 28 Maj, 2018
Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Kamila Duszenko został Alessandro Sisto z ETH Zürich.

Alessandro Sisto zajmuje się głównie badaniem różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.

Więcej o nagrodzie im. Kamila Duszenko.

Seminarium Wydziałowe

piątek, 25 Maj, 2018
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 5 czerwca o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie dr hab. Jarosław Byrka, który wygłosi wykład pt. "Klastrowanie oczami algorytmika". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: Omówię zagadnienie podziału danych obiektów na k rozłącznych podzbiorów sformułowane jako zadanie optymalizacji funkcji celu opartej na odległościach pomiędzy poszczególnymi obiektami. Algorytmiczne podejście do klastrowania zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszego stosowania metod uczenia maszynowego.

Rekrutacja do klas uniwersyteckich w szkołach podstawowych

środa, 23 Maj, 2018
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu:

  Jan Dobrowolski otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  środa, 16 Maj, 2018
  Zdjęcie en face Jana Dobrowolskiego, na tle tablicy
  Jan Dobrowolski z Instytutu Matematycznego (obecnie na postdocu w University of Leeds) otrzymał roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych. Stypendium to przyznawane jest przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START.

  Serdecznie gratulujemy.

  Strony