Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Konferencja QUALICO 2018 na naszym Wydziale

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018
logotyp organizacji International Quantitative Linguistics Association
W najbliższy czwartek rozpocznie się w Instytucie Informatyki konferencja lingwistyki matematycznej QUALICO organizowana przez nasz Wydział, Wydział Filologiczny UWr. oraz International Quantitative Linguistics Association. Konferencję poprzedzą warsztaty i konkurs lingwistyki matematycznej.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizowany wraz z BZ WBK

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018
logotyp Banku Zachodniego WBK
Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyki i Informatyki podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020 konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Co roku odbywać będą się 4 takie konkursy:

  1. na najlepszą pracę licencjacką (lub inżynierską) z informatyki,
  2. na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  3. na najlepszą pracę magisterską z informatyki,
  4. na najlepszą pracę magisterską z matematyki.
W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Pierwsza edycja konkursów będzie dotyczyła prac obronionych w okresie od 16.09.2017 do 15.09.2018, rozpocznie się 16.09.2018 i zakończy Finałem Konkursu, który odbędzie się w październiku bieżącego roku (dokładna data zostanie podana przed 15 września).

Stypendium w projekcie naukowym Jana Otopa

wtorek, 19 Czerwiec, 2018
W ramach projektu „Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania" ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 36 miesięcy. Zadania badawcze projektu to
  • Badanie możliwości uczenia się specyfikacji ilościowych.
  • Rozwój metod weryfikacji specyfikacji ilościowych.
  • Interpretacji odpowiedzi zwróconych w procesie weryfikacji ilościowej.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu i udokumentowany dorobek naukowy. Powinien wykazać się znajomością zagadnień z teorii automatów oraz logiki oraz władać językiem angielskim.

Nasze kierunki na podium rankingu Perpektyw

wtorek, 5 Czerwiec, 2018
Miło nam poinformować, że zarówno kierunek matematyka jak i informatyka zajęły trzecie miejsce w swoich kategoriach w najnowszym rankingu Perspekty uczelni wyższych.

Ranking kierunków matematycznych.
Ranking kierunków informatycznych.

Stypendium doktoranckie w projekcie: „Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej.”

wtorek, 5 Czerwiec, 2018
Stypendium przyznawane jest zgodnie z „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zwanym dalej Regulaminem.

Stypendium jest przyznawane na 48 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach), od ustalonego ze stypendystą terminu nie wcześniejszego niż lipiec 2018. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:
  1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
  2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
  3. Dla nieodrzuconych podań stworzona zostanie lista rankingowa, wg

Strony