Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Sympozjum poświęcone książce prof. Kisielewicza

czwartek, 30 Listopad, 2017
Okładka książki Andrzeja Kisielewicza.
Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr oraz Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej Politechniki Wrocławskiej zapraszają na sympozjum poświęcone książce prof. Andrzeja Kisielewicza (z Instytutu Matematycznego) "Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia".

Stanowisko wobec tez Andrzeja Kisielewicza przedstawionych w "Logice i argumentacji" zaprezentują Ludomir Newelski (Instytut Matematyczny, UWr), Marek Magdziak (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, UWr), Bartłomiej Skowron (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, PW), Krzysztof Szlachcic (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, UWr) i Marek Krajewski.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13, p. I. Czas: czwartek, 7 grudnia 2017 r., godz. 10-15.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki

piątek, 17 Listopad, 2017
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs na jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr, zgodnie z zasadami zawartymi w par. 95 Statutu UWr. Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki posiadający (od przynajmniej dwóch lat) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki, powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w tym kierowaniem badaniami naukowymi), a także przedstawić projekt badań naukowych, które zamierzają prowadzić w najbliższej przyszłości.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

Agnieszka Hejna nagrodzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego za prace dyplomową.

piątek, 17 Listopad, 2017
zdjęcie Agnieszki Hejny
Z przyjemnością informujemy, że Agnieszka Hejna, doktoranta w Instytucie Matematycznym, zdobyła nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w konkursie Najlepszy Dyplom Roku za pracę magisterską, napisaną pod opieką prof. Jacka Dziubańskiego.

Piotr Dyszewski stypendystą Studenckiego Programu Stypendialnego

piątek, 17 Listopad, 2017
Zdjęcie Piotra Dyszewskiego en face.
Z przyjemnością informujemy, że Piotr Dyszewski, doktorant w Instytucie Matematycznym, pozostający pod opieką prof. Buraczewskiego, otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Więcej informacji o stypendium znajduje się tutaj.

Rozstrzygnięto konkursy OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

piątek, 17 Listopad, 2017
logotyp Narodowego Centrum Nauki
Rozstrzygnięto konkursy Opus i Preludium Narodowego Centrum Nauki. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się następujące projekty kierowane przez pracowników naszego Wydziału:
  • "Grupy o niedodatniej krzywiźnie kombinatorycznej" dr. Damiana Osajdy,
  • "Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi" dr. Marcina Preisnera,
  • "Testy adaptacyjne dla danych cenzurowanych" dr. Grzegorza Wyłupka.
  • "Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci" dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego,
  • "Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania" dr. Marka Szykuły.
Serdecznie gratulujemy!

Strony