Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Maciej Dołęga laureatem Nagród Naukowych Polityki

wtorek, 25 Październik, 2016
Dr Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego został laureatem Nagród Naukowych POLITYKI w kategorii nauk ścisłych. Nagrody przyznano po raz szesnasty. Piątka młodych wybitnych naukowców otrzymała stypendia w wysokości 30 tys. złotych.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym w Instytucie Informatyki

piątek, 21 Październik, 2016
W dniach 28–29 października w Instytucie Informatyki odbędą się Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ), które są krajową odmianą konkursu The ADM International Collegiate Programming Contest (ICPC) - najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu informatycznego na świecie. W konkursie startują 3-osobowe drużyny reprezentujące polskie uczelnie oraz firmy informatyczne. Poza konkursem wystartuje też dziesięć drużyn licealnych wyłonionych na podstawie Spontanicznego Konkursu Informatycznego. Najlepsi ze studentów biorących udział w AMPPZ będą reprezentować swoje uczelnie i Polskę na Mistrzostwach Centralnej Europy, w tym roku odbywają się w Zagrzebiu (18-20 listopada 2016 r.) i Mistrzostwach Świata, które obędą się w USA (20-25 maja 2017 r.).

Tomasz Gogacz otrzymał nagrodę im. Witolda Lipskiego

poniedziałek, 17 Październik, 2016
Rada Nagrody im. Witoda Lipskiego poinformowała, że w 2016 roku nagrodę otrzymuje Tomasz Gogacz, pracujący jako adiunkt w Instytucie Informatyki naszego wydziału oraz Michał Skrzypczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz Gogacz ukończył w 2011 roku studia magisterskie równolegle na kierunku matematyka i kierunku informatyka, a w roku 2016 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce ze szczególnym uwzględnieniem modelowania reprezentacji wiedzy w bazach danych.

Stypendia AXIT dla wybitnych studentów

czwartek, 6 Październik, 2016

Z przyjemnością informujemy, że firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to po pięć miesięcy w każdym semestrze.

Niniejszym ogłaszamy nabór wniosków na stypendia w pierwszym semestrze. Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata (formularz wniosku dostępny jest w Dziekanacie). Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 14.10.2016. Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Łukasz Jeż otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców

niedziela, 2 Październik, 2016
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Łukaszowi Jeżowi z Instytutu Informatyki stypendium naukowe dla wybitnych naukowców. Stypendium jest przyznawane za "prowadzenie wysokiej jakości badań i za bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej". W XI edycji konkursu otrzyma je 168 wybitnych młodych naukowców (wyłonionych spośród 1137 kandydatów). Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez 3 lata.

Strony