Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Wrzesień 24, 2013
Wencel London Mathematical Society
Roman Wencel uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe Własności zbiorów de finiowalnych w strukturach słabo o-minimalnych. Prace wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej:
[1] Weakly o-minimal non-valuational structures, 
   Ann. Pure Appl. Logic 154 (2008), 139-162.
[2] On expansions of weakly o-minimal 
   non-valuational structures by convex predicates, 
   Fund. Math. 202 (2009), 147-159.
[3] Weakly o-minimal expansions of ordered fields 
   of finite transcendence degree, Bull. Lond. Math. Soc. 41 (2009), 109-116.
[4 ] Topological properties of sets denable in weakly o-minimal structures, 
   J. Symbolic Logic 75 (2010), 841-863.