Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Grudzień 6, 2021

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce organizuje wydziałowy konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Finał konkursu odbędzie się w piątek 10 grudnia w sali 25 Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów oraz absolwentów Wydziału do przyjścia.

10.00 - rozpoczęcie Finału

Prezentacje najlepszych prac licencjackich z matematyki

10.10-10.20 - Dawid Migacz, Convergent sequences in various topological spaces, promotor: Piotr Borodulin-Nadzieja
10.20-10.30 -  Katarzyna Hasal Martyngałowe metody wyceny opcji, promotor: Dariusz Buraczewski
10.30-10.40 - Tamara Frączek Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa, promotor: Dariusz Buraczewski
10.40-10.50 - Weronika Szota Czy mamy szanse żyć wiecznie? Analiza porównawcza długości życia w modelu dynamicznym, promotor: Marek Arendarczyk
10.50-11.00 -  Kacper Toczek Miary ryzyka dla jedno- i wielowymiarowego rozkładu Weibulla, promotor: Marek Arendarczyk
11.00-11.10 - Łukasz Stępień, Układ Debye'a w opisie zjawiska półprzewodnictwa, promotor: Piotr Biler
11.10-11.20 -  Rafał Łyżwa, Funkcja klasy Gevrey z jednopunktową osobliwością promotor: Jacek Zienkiewicz

11.20 - przerwa (obrady jury)

Prezentacje najlepszych prac licencjackich i inżynierskich z informatyki

11.25-11.35 - Andrzej Turko A Sublogarithmic Approximation for Tollbooth Pricing on Cactus Graphs, promotor: Jarosław Byrka
11.35-11.45 - Paweł Jasiak, Port of Mimiker Operating System for AArch64 Architecture, promotorzy: Krystian Bacławski, Piotr Witkowski
11.45-11.55 - Michał Opanowicz Applying supervised and reinforcement learning methods to create neural-network-based agents for playing StarCraft II, promotor: Paweł Rychlikowski
11.55-12.05 - Anadi Agrawal Faster Algorithms for the Longest Common Increasing Subsequence Problem, promotor: Paweł Gawrychowski
12.05-12.15 -  Mateusz Rzepecki Faster algorithms for the Permutation Pattern Matching Problem, promotor: Paweł Gawrychowski
12.15-12.25 -  Wojciech Pawlik A General Game Playing agent using Monte-Carlo Tree Search with split moves, promotor: Marek Szykuła
12.25-12.35 -  Jakub Urbańczyk Dynamic Verification of Concurrency in Operating Systems, promotorzy: Krystian Bacławski, Witold Charatonik

12.35 - przerwa (obrady jury)

13:05 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace licencjackie i inżynierskie)

13:10 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody publiczności

13:15 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace magisterskie z matematyki)

Iwo Gruca Hedging naturalny rent życiowych, promotor: Tomasz Rolski, I nagroda eq aequo - 1500 zł
Wojciech Fica On the favourite points of a random walk in a random environment, promotor: Dariusz Buraczewski, I nagroda eq aequo - 1500 zł
Mikołaja Czappa A constructive approach to Markov compacta, promotor: Jacek Świątkowski, II nagroda - 1000 zł

13:20 - prezentacja pracy magisterskiej z matematyki:
Iwo Gruca Hedging naturalny rent życiowych. promotor: prof. dr. hab. Tomasz Rolski

13:35 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (prace magisterskie z informatyki)

Aleksander Łukasiewicz Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds, promotor: Przemysław Uznański, I nagroda eq aequo - 2000 zł
Bartosz Kostka Sports programming in practice, promotor: Jakub Radoszewski (Uniwersytet Warszawski), I nagroda eq aequo - 2000 zł

13.40 - prezentacja pracy magisterskiej z informatyki

Aleksander Łukasiewicz Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds, promotor: Przemysław Uznański

           13:55 - zakończenie