Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

OPUS 2017/25/B/ST6/02010 “Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci” – jedno stypendium naukoweWięcej informacji.

Wymagania:

Stypendium może uzyskać osoba, która jest doktorantem lub studentem studiów II stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto, wymagane są:
 1. Wiedza z zakresu konstrukcji i analizy algorytmów oraz rachunku prawdopodobieństwa. Znajomość zagadnień związanych z algorytmami rozproszonymi, algorytmami probabilistycznymi, algorytmami równoległymi lub kombinatoryką będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3. Motywacja do prowadzenia pracy badawczej, kreatywność i niezależność w rozwiązywaniu problemów.
Dorobek badawczy potwierdzony publikacjami lub inaczej udokumentowanymi rezultatami naukowymi będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Praca badawcza w ramach projektu OPUS 2017/25/B/ST6/02010 “Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci”, kierowanego przez Tomasza Jurdzińskiego. Prowadzenie badań będzie związane z konstrukcją i analizą algorytmów rozproszonych, równoległych oraz algorytmów scentralizowanych dla problemów sieciowych

Termin składania ofert: do 16 października 2020 roku.

Warunki zatrudnienia:
 • Stypendium naukowe doktoranta w wysokości do 2750 zł/mies. lub magistranta w wysokości do 1350zł/mies. na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).
 • Termin rozpoczęcia: 1 listopada 2020
 • Możliwość finansowania uzasadnionego udziału w konferencjach naukowych lub wyjazdach badawczych.


Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyznanie stypendium.
 2. Życiorys wraz z opisem osiągnięć, staży, zdobytej wiedzy i umiejętności oraz listą publikacji lub inaczej udokumentowanych rezultatów naukowych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 4. Opis zainteresowań naukowych.
 5. Adresy mailowe osób, które można poprosić o rekomendacje (np. adres doświadczonego współpracownika naukowego lub promotora pracy magisterskiej/licencjackiej).


Konkurs będzie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich dokumentach NCN obowiązującymi dla projektów przyznanych w ramach konkursu OPUS 13. Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim. Osoby aplikujące proszone są o przesłanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej na adres tomasz.jurdzinski@uwr.edu.pl.

Więcej informacji.