Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Kierownik dziekanatu

mgr Małgorzata Pielużek

emailMalgorzata.Pieluzek(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757895

Pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych

mgr Joanna Raczyńska

emailJoanna.Raczynska(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757033

Pracownicy dziekanatu

Urszula Dolmas

emailUrszula.Dolmas(at)uwr.edu.pl

tel.(71) 3757890

mgr Joanna Jędrzejkowska

email Joanna.Jedrzejkowska(at)uwr.edu.pl

tel. (71) 3757892

mgr Krystyna Piekarska

email Krystyna.Piekarska(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757893

mgr Ewa Ratajczak

email Ewa.Ratajczak(at)uwr.edu.pl

tel (71) 3757894