Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Czerwiec 14, 2019
Santander Logo
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Santander Bank Polska rokrocznie organizują konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału wszystkich naszych studentów, których prace otrzymały (lub otrzymają) ocenę bardzo dobrą.

Regulamin konkursu Wyniki tegorocznej edycji Wyniki ubiegłorocznej edycji

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
  • na najlepszą pracę licencjacką (lub inżynierską) z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.
W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Bieżąca edycja dotyczy prac obronionych w okresie od 16.09.2019 do 15.09.2020, rozpocznie się 16.09.2020 i zakończy Finałem Konkursu, który odbędzie się w październiku (dokładna data zostanie podana na początku października).

Epidemia koronawirusa spowodowała, że (jak większość naszej aktywności) Finał Konkursu odbędzie się w formie wydarzenia on-line, pod koniec października.

Udział Studenta w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:
  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę studentom (w formie nagranej prezentacji wideo), pracownikom i studentom naszego Wydziału oraz przedstawicielom Sponsora, podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie zakwalifikowana do Finału oraz prezentacja przedstawiająca tę pracę były opublikowane na stronie konkursu,
  • autorzy pięciu najlepszych prac licencjackich/inżynierskich (z każdego Instytutu), będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu (jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik). Prezentacja ta będzie miała postać przygotowanego przez finalistę nagrania wideo oraz udziału w Finale on-line, w trakcie którego będzie mógł odpowiedzieć na pytania.
  • zapis Finału planujemy udostępnić publicznie.
Prosimy, by wszyscy Studenci, którzy otrzymali za prace dyplomowe obronione we wzmiankowanym okresie ocenę bardzo dobrą, i zarazem chcą i mogą wziąć udział w konkursie, zgłosili się do udziału w nim wypełniając formularz, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020. W tym roku oświadczeń nie składa się w Dziekanacie.

W tej edycji nowością będzie dodatkowa nagroda publiczności za najlepszą prezentację. Zachęcamy do licznego udziału w Finale.