Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Czerwiec 14, 2019
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce organizują konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału wszystkich naszych studentów, których prace otrzymały (lub otrzymają) ocenę bardzo dobrą.

Regulamin konkursu Regulamin Nagrody Publiczności

Informacje o polskim oddziale Allianz: pdf, oferta pracy: Quantitative Analyst.

Wyniki edycji 2020 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska
Wyniki edycji 2019 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska
Wyniki edycji 2018 konkursu organizowanego przez WMI i Santander Bank Polska

Oto ostateczne wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z matematyki i informatyki organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Deutschland AG SA Oddział w Polsce.

Zapis transmisji finału.

Komisja konkursowa przyznała jednogłośnie dwie równorzędne nagrody pierwsze za pracę magisterską z matematyki: oraz nagrodę drugą

Dwie równorzędne pierwsze nagrody za prace magisterskie z informatyki otrzymują: Komisja przyznała również dwa wyróżnienia:
  • dla Tomasza Nanowskiego za pracę Deep Multiplicative State Space Models for Intermittent Time Series Forecasting, promotor: Jan Chorowski
  • dla Artura Rosy za pracę Wykrywanie i śledzenie komórek prątków w programie ImageJ, promotor: Andrzej Łukaszewski

Do drugiego etapu konkursu na najlepszą pracę licencjacką z matematyki komisja konkursowa wybrała następujące prace:

Do finału konkursu na najlepsze prace licencjackie lub inzynierskie z informatyki zakwalifikowali się:

..