Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, luty 21, 2019


Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie uczniów do uniwersyteckich klas siódmych o profilu matematyczno-informatycznym.

Od 1 września 2019 roku planowane jest utworzenie klas matematyczno-informatycznych w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Bobrza, www), Szkole Podstawowej nr 76 (ul. Wandy, www ) oraz klasy matematycznej w Szkołe Podstawowej nr 107 (ul. Prusa, www). W szkołach SP 3 i SP 76 klasy zostały już otwarte w roku szkolnym 2018/19.

Klasy uniwersyteckie zostaną objęte patronatem Uniwersytetu:
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
  • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych oraz w dodatkowych zajęciach weekendowych.
Zachęcamy do zapoznania się z opiniami uczniów o klasie uniwersyteckiej: SP 76, SP 3.

Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 6 kwietnia 2019 o godz. 10 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Joliot-Curie 15, przy Moście Grunwaldzkim). Kandydaci (w sali 25) napiszą test sprawdzający kompetencje ( zeszłoroczny test). W tym samym czasie (w sali 119, na pierwszym piętrze) zostanie zorganizowane spotkanie z Dyrekcjami Szkół i przedstawicielami Uniwersytetu. Laureaci konkursów matematycznych w roku szkolnym 2018/19 zostaną przyjęci do klas niezależnie od wyniku testu, zobowiązani są jednak do jego napisania (osoby te zostaną poinformowane o przyjęciu na kilka dni przez egzaminem). Więcej szczegółów w regulaminie .


Osoby, które zamierzają podejść do procesu rekrutacji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz .

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół SP 3 (71 798 68 48, sekretariat.sp003@wroclawskaedukacja.pl), SP 76 (71 798 68 64, sekretariat@sp76.wroclaw.pl), SP 107 (71 798 68 37 wew. 100, sekretariat@sp107.wroclaw.pl) oraz u koordynatora projektu prof. Dariusza Buraczewskiego (dbura@math.uni.wroc.pl)