Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Grudzień 20, 2018
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoki poziom kształcenia na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzasadnia przyznanie oceny wyróżniającej.