Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Czerwiec 19, 2018
W ramach projektu „Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania" ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 36 miesięcy. Zadania badawcze projektu to
  • Badanie możliwości uczenia się specyfikacji ilościowych.
  • Rozwój metod weryfikacji specyfikacji ilościowych.
  • Interpretacji odpowiedzi zwróconych w procesie weryfikacji ilościowej.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu i udokumentowany dorobek naukowy. Powinien wykazać się znajomością zagadnień z teorii automatów oraz logiki oraz władać językiem angielskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu dr Janem Otopem (jan.otop@uwr.edu.pl).