Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Czerwiec 5, 2018
Stypendium przyznawane jest zgodnie z „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zwanym dalej Regulaminem.

Stypendium jest przyznawane na 48 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach), od ustalonego ze stypendystą terminu nie wcześniejszego niż lipiec 2018. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie. W momencie rozpoczęcia stypendium student musi być doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu:
  1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
  2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
  3. Dla nieodrzuconych podań stworzona zostanie lista rankingowa, wg punktacji zawartej w Regulaminie.
  4. Stypendium zostanie przyznane kandydatowi, którego podanie zostanie ocenione najwyżej wg skali zawartej w Regulaminie.
  5. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata z podpisania umowy, stypendium przyznane będzie kolejnej osobie na liście rankingowej.
Wymagania:
Umiejętność krytycznej lektury publikacji naukowych (z zakresu informatyki). Podstawowa znajomość, mile widziana dobra, następujących dziedzin informatyki: algorytmika i kombinatoryka słów, kompresja danych, unifikacja, języki formalne i teoria automatów.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST 6
Termin składania ofert: 20 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z: Artur Jeż artur.jez@uwr.edu.pl

Kandydaci proszeni są o przesłanie do końca 20.06.2018 następujących dokumentów:
  • krótki opis zainteresowań naukowych;
  • krótkie CV zawierające informacje o dotychczasowej edukacji, osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Podanie w formie elektronicznej proszę dostarczyć do 20.06.2018 r. na adres: Artur Jeż e-mail: artur.jez@uwr.edu.pl.