Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Czerwiec 4, 2018

W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze na okres 24 miesięcy. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim (dbura@math.uni.wroc.pl)

Nazwa stanowiska: stypendysta
Projekt: "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej" (NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 25 czerwca 2018

Warunki zatrudnienia. Okres finansowania 24 miesiące.

Wymagania. Stypendium przewidziane jest dla studenta matematyki studiów drugiego stopnia, doktoranta lub osoby, która podejmie studia magisterskie od października 2018.

Opis zadań. Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej". Celem będzie napisanie pracy dotyczącej własności spacerów losowych w losowym środowisku. Będzie to praca z pogranicza rachunku prawdopodobieństwa i analizy.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Pisemna deklaracja o ukończeniu 6 semestru lub posiadaniu tytułu licencjata/inżyniera lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami.

Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: prof. Ewa Damek, prof. Jacek Dziubański, prof. Dariusz Buraczewski (przewodniczący). Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych decyzja zostanie podjęta na podstawie oceny osiągnięć/aktywności naukowej kandydata i średniej oceny ze studiów. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 25 czerwca 2018 roku na adres e-mail: dbura@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Dariusz Buraczewski, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.