Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

poniedziałek, Maj 28, 2018
Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Kamila Duszenko został Alessandro Sisto z ETH Zürich.

Alessandro Sisto zajmuje się głównie badaniem różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.

Więcej o nagrodzie im. Kamila Duszenko.