Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Maj 25, 2018
Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 5 czerwca o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie dr hab. Jarosław Byrka, który wygłosi wykład pt. "Klastrowanie oczami algorytmika". Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: Omówię zagadnienie podziału danych obiektów na k rozłącznych podzbiorów sformułowane jako zadanie optymalizacji funkcji celu opartej na odległościach pomiędzy poszczególnymi obiektami. Algorytmiczne podejście do klastrowania zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszego stosowania metod uczenia maszynowego. W trakcie wystąpienia opowiem o najnowszych wynikach i otwartych pytaniach dotyczących konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, które dają gwarancję znalezienia rozwiązania bliskiego rozwiązaniu optymalnemu.