Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Maj 16, 2018
Zdjęcie en face Jana Dobrowolskiego, na tle tablicy
Jan Dobrowolski z Instytutu Matematycznego (obecnie na postdocu w University of Leeds) otrzymał roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych. Stypendium to przyznawane jest przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START.

Serdecznie gratulujemy.