Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Styczeń 19, 2018
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu naukowego Opus 13 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci. Badania realizowane będą pod kierunkiem dr hab. Tomasza Jurdzińskiego.