Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Styczeń 2, 2018
Absolwent Instytutu Informatycznego, mgr Bartłomiej Dudek, otrzymał za swoją pracę magisterską pt. Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time napisaną pod kierunkiem dr. Pawła Gawrychowskiego, główną nagrodę w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Więcej informacji.