Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Październik 5, 2017
Wydział Matematyki i Informatyki organizuje wyjazd studentów i doktorantów na sympozjum Modern Statistical Methods - From Data to Knowledge, które odbędzie się w Berlinie w dniach 14 i 15 grudnia. Studenci zainteresowani wyjazdem na to sympozjum proszeni są o pilny kontakt z dr. Małgorzatą Bogdan.