Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Maj 19, 2017
Logotyp Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie wyniki 12. edycji konkursów. Miło nam poinformować, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania jest wiele kierowanych przez pracowników naszego wydziału. W konkursie OPUS są to projekty ,,Topologia i grupy'' kierowany przez prof. Tadeusza Januszkiewicza, ,,Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE" kierowany przez dr hab. Małgorzatę Bogdan, ,,Jeden krok od modelu relacyjnego. Kilka podstawowych zagadek baz danych'' kierowany przez prof. Jerzego Marcinkowskiego oraz ,,Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy i osobliwości'' kierowany przez prof. Piotra Bilera. W konkursie SONATA zwycięski okazał się projekt ,,Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich'' dr Aleksandry Kwiatkowskiej oraz ,,Skalowalne metody wnioskowania o imperatywnych programach współbieżnych'' dr. Filipa Sieczkowskiego. W konkursie PRELUDIUM do finansowania zakwalifikował się natomiast projekt ,,Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych'' Joanny Tumilewicz, "Algorytmy online dla problemów pakowania i pokrywania" Macieja Pacuta oraz "Jak zmienia się długość życia? Detekcja zmian trendu w modelach śmiertelności" Michała Krawca (ten ostatni w panelu ekonomicznym). W konkursie POLONEZ dofinansowanie zdobył projekt Macieja Piroga "Algebraic Effects and Continuations".