Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

sobota, Maj 6, 2017

W ramach projektu „Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej” ogłoszony został konkurs na stanowisko badawcze dla magistranta (1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy). Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu prof. Dariuszem Buraczewskim (dbura@math.uni.wroc.pl)

Nazwa stanowiska: magistrant
Projekt: "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej" (NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 26 czerwca 2017

Warunki zatrudnienia. Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Okres finansowania 9 miesięcy.

Wymagania. Stypendium przewidziane jest dla studenta matematyki studiów drugiego stopnia lub osoby, która podejmie studia magisterskie od października 2017.

Opis zadań. Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego "Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej". Celem będzie napisanie pracy magisterskiej dotyczącej własności spacerów losowych w losowym środowisku. Będzie to praca z pogranicza rachunku prawdopodobieństwa i analizy.

Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Pisemna deklaracja o ukończeniu 6 semestru lub posiadaniu tytułu licencjata/inżyniera lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami.

Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: prof. Ewa Damek, prof. Jacek Dziubański, prof. Dariusz Buraczewski (przewodniczący). Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów dla młodych naukowców w projektach badawczych decyzja zostanie podjęta na podstawie oceny osiągnięć/aktywności naukowej kandydata i średniej oceny ze studiów. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 26 czerwca 2017 roku na adres e-mail: dbura@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Dariusz Buraczewski, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.