Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, luty 8, 2017

Dziekan Wydziału ogłasza nabór wniosków na stypendia w drugim (letnim) semestrze. Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.

Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie) Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 21.02.2017 Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

ZałącznikWielkość
RegulaminStypendiaAXIT-zmieniony.pdf45.13 KB