Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, luty 8, 2017
Zdjęcie przedstawiające licealistów siedzących w auli
„Matematyka szkołą krytycznego i kreatywnego myślenia” - to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany przez Instytut Informatyki. Projekt przewiduje przeprowadzenie czterech edycji tygodniowych kursów prezentujących matematykę inaczej, niż normalnie jest postrzegana i nauczana w szkole. Kursy przeznaczone są głównie dla uczniów liceów i będą trwały 5 dni roboczych po 8 godzin zajęć. Merytoryczna zawartość kursów będzie skonstruowana w oparciu o doświadczenie zdobyte w instytucie podczas prowadzenia sześciu edycji kursu "Matematyka w dwa tygodnie": na przykładach różnych prostych kombinatorycznych rozumowań matematyka będzie ukazywana jako wzorzec precyzyjnego rozumowania. Projekt będzie realizowany we współpracy z gminą Wrocław. Całkowita wartość projektu wynosi ćwierć miliona złotych, z czego większość zostanie pokryta ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dla uczestników projektu przewidziano wyżywienie, a dla wybranych uczestników spoza Wrocławia również pokrycie kosztów dojazdu oraz noclegów. Rekrutacja do projektu zacznie się wkrótce, a projekt potrwa do czerwca 2018.