Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Zasady rekrutacji 2019/2020: Kandydaci na studia na kierunkach informatyka, ISIM, matematyka posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zdają egzamin.

Forma egzaminu: test pisemny. Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi.

Zakres egzaminu: matematyka poziom szkoły średniej.

Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus