Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Forma egzaminu: test pisemny. Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi.

Zakres egzaminu: matematyka poziom szkoły średniej.

Rekrutacja w lutym 2018:
  • Kandydaci ze „starą” maturą (zdawaną przed 2005 rokiem) na studia na kierunku matematyka zdają egzamin.
Rekrutacja w lipcu 2018:
  • *Kandydaci ze „starą” maturą (zdawaną przed 2005 rokiem) na studia na kierunkach informatyka, ISIM, matematyka zdają egzamin.
  • Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą* na studia na kierunkach informatyka, ISIM, matematyka zdają egzamin.