Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Kandydaci ze „starą” maturą (zdawaną przed 2005 rokiem) na studia na kierunkach informatyka, ISIM, matematyka w roku akademickim 2017/2018 zdają egzamin.

Forma egzaminu: test pisemny.

Zakres egzaminu: matematyka poziom szkoły średniej.