Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Styczeń 4, 2017
Z żalem zawiadamiamy o śmierci dr Przemysławy Kanarek, wieloletniego zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki UWr do spraw dydaktycznych, członka Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.