Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Grudzień 28, 2016
Zarządzenie NR 8/2016 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I i II stopnia w załączeniu.