Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Grudzień 2, 2016
prof. Piotr Biler
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr hab. Piotra Bilera oraz prof. dr hab. Tadeusza Januszkiewicza z Instytutu Matematycznego na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji o wyborach nowych członków PAN.