Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Wrzesień 23, 2016
Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Instytutu Matematycznego została laureatką pierwszej edycji konkursu POWROTY, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony został jej projekt pt. "Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania".