Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

piątek, Wrzesień 23, 2016
W dniu 12 września br. Prezydent RP nadał dr. hab. Krzysztofowi Krupińskiemu z Instytutu Matematycznego tytuł profesora nauk matematycznych. Krzysztof Krupiński obronił doktorat w 2004 roku pod opieką prof. Ludomira Newelskiego. Jest uznanym w świecie specjalistą w zakresie teorii modeli. Ma 40 lat.