Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

czwartek, Wrzesień 15, 2016
Łazik marsjański
Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli czwarte miejsce oraz nagrodę specjalną w kategorii Maintenance na European Rover Challenge za łazika marsjańskiego ([wroclaw.wyborcza.pl] oraz [uni.wroc.pl]) wykonanego w ramach projektu Continuum UWr.