Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

środa, Styczeń 27, 2016
WMI
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs: na cztery dwuletnie stanowiska adiunkta lub asystenta oraz na pięć stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy w Instytucie Matematycznym oraz na dwa dwuletnie stanowiska asystenta, adiunkta lub wykladowcy w Instytucie Informatyki, a także na pięć stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy dia osób kończących studia doktoranckie w zakresie informatyki lub matematyki lub posiadających stopien naukowy doktora w zakresie informatyki.