Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

poniedziałek, Wrzesień 21, 2015
Witkowski
Rozpoczął się przewód doktorski Piotra Witkowskiego, który napisał rozprawę zatytułowaną Complexity of Some Logics Extended with Monadic Datalog Programs pod kierunkiem prof. Witolda Charatonika.