Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Do Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki mogą zapisywać się pracownicy i studenci wydziału. Zapisy odbywają się wyłącznie online poprzez wypełnienie formularza zapisu (formularz można wysłać korzystając z komputerów w bibliotece).

Formularze zapisu

dla studentów i doktorantów dla pracowników

Zapis do Biblioteki Wydziałowej jest równocześnie zapisem do BU (jedno wspólne konto wypożyczeń). Po wysłaniu formularza należy zgłosić się do Biblioteki Wydziałowej (lub BU) z indeksem i kartą zobowiązań w celu aktywacji konta.

Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus