Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Kierownik biblioteki

mgr Regina Kot

email Regina.Kot (at) math.uni.wroc.pl

telefon/fax (71) 375 74 52

Pracownicy biblioteki

mgr Martyna Błaszczuk

email Martyna.Blaszczuk (at) math.uni.wroc.pl

telefon/fax (71) 375 74 43

mgr Ewa Dobrzanska

email Ewa.Dobrzanska (at) math.uni.wroc.pl

telefon/fax (71) 375 74 43

mgr Ewa Marek

email Ewa.Marek (at) math.uni.wroc.pl

telefon/fax (71) 375 74 43

Dorota Płotnicka-Biler

email Dorota.Plotnicka (at) math.uni.wroc.pl

telefon/fax (71) 375 74 43

Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus