Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Dziekanat WMI UWr

adres ul. Joliot-Curie 15

adres 50-383 Wrocław

email dziekan(at)math.uni.wroc.pl

email dziekanat(at)math.uni.wroc.pl

email dziekanat(at)ii.uni.wroc.pl

Lokalizacja

Polski