Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Informujemy, że od sesji letniej w roku akademickim 2013/2014 nie będą wydawane karty egzaminacyjne. Do dnia 30 maja 2014 r. mają Państwo obowiązek sprawdzenia przedmiotów, na które się Państwo zapisali i zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości do dziekanatu.

Indeks ze wszystkimi wpisami (również oceny negatywne) należy złożyć w dziekanacie do 10 dni po sesji poprawkowej czyli do 24 września 2014 r.

Ponadto zgodnie z

Zarządzeniem Rektora nr 56/2013

§ 2. student ma obowiązek sprawdzenia uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb, po ogłoszeniu wyników oraz zgłaszania u prowadzącego zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku), w terminie 3 dni roboczych.

Jednocześnie przypominamy o wnoszeniu opłat za powtarzane przedmioty (ostateczny termin mija 8 czerwca 2014 r.).