Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Grudzień 10, 2013
Kaiser
Łukasz Kaiser uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów.